Odpowiedzialność społeczna

Przykładamy szczególną wagę do kwestii edukacji, uznając ją za kluczowy czynnik rozwoju we współczesnym świecie. Dlatego od lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wyrównywanie szans w dostępie Polaków do edukacji, w tym finansowej.

Bank odpowiedzialny społecznie

Prowadzenie działalności w sposób społecznie odpowiedzialny jest jednym z filarów ogłoszonej w 2017 r. Strategii Banku Pocztowego na lata 2017-2021. Jako firma staramy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju kraju oraz uwzględniać oczekiwania interesariuszy w podejmowanych przez nas decyzjach. Przeprowadzone z ich udziałem konsultacje społeczne potwierdziły potrzebę szerszego zaprezentowania naszego podejścia do działalności biznesowej z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności oraz wyników niefinansowych uzyskanych w kluczowych obszarach w 2017 r.

Spełniając wymóg rozszerzonego raportowania informacji niefinansowych, przygotowaliśmy, zgodnie z międzynarodowymi Wytycznymi raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative, Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych w 2017 r. będące świadectwem naszej wrażliwości na współczesne wyzwania społecznej odpowiedzialności oraz szerzej – zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Dbamy o edukację

Prowadząc działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu dużą wagę przykładamy do edukacji. Dlatego Bank Pocztowy znalazł się wśród inicjatorów, a następnie Partnerów realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

7 lutego 2018 r. W Sejmie RP odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”, prezentującej trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości.
Wystawa składa się z 30 plansz prezentujących unikalne informacje oraz zdjęcia postaci i wydarzeń, związane tematycznie z odzyskaniem przez Polskę państwowości. Sześć mobilnych wystaw odwiedza szkoły średnie, gimnazja oraz inne ośrodki edukacyjne czy kulturalne w całej Polsce, dodatkowo do szkół zostały wysłane pakiety edukacyjne pn. “Teczka sztubaka – pokolenie Niepodległej” zawierające zbiór przedmiotów i dokumentów, dzięki którym uczniowie będą mogli się przenieść w czasie, w klimat 1918 roku. Więcej informacji na www.dlaniepodleglej.pl 

 

Okazją do prowadzenia edukacji finansowej jest dla nas partnerstwo w Projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, który jest przykładem społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Wpółpraca z Fundacją Pocztowy Dar

Bank Pocztowy, jako jedna ze spółek Grupy Poczty Polskiej, od lat wspiera działania i cele statutowe Fundacji Pocztowy Dar. W 2020 roku, ze względu na panującą pandemię koronawirua, współpraca z Fundacją miała szczególny wymiar, nakierowany na pomoc potrzebującym w związku z Covid-19. Bank Pocztowy przekazał na rzecz Fundacji Pocztowy Dar środki z przeznaczeniem na:

  • zakup niezbędnego wyposażenia szpitalnego wykorzystywanego w walce z koronawirusem. Pomoc trafiła do 6 szpitali na terenie całej Polski.
  • stworzenie funduszu na ratowanie zdrowia i życia dla osób dotkniętych COVID-19, pracowników Grupy Poczty Polskiej oraz ich Rodzin.

To wspólne działania Grupy Poczty Polskiej na rzecz walki z Covid-19.

Więcej o Fundacji Pocztowy Dar >>

chat z konsultantem