Kredyty

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytów

Kredyty

Decydując się na kredyt gotówkowy w naszym Banku, w zależności od posiadanej zdolności kredytowej, możesz otrzymać kwotę z przedziału od 300 zł do 200 000 zł.

Kredyt gotówkowy w naszym Banku możesz pożyczyć nawet na 120 miesięcy.

Kredyt gotówkowy możesz otrzymać w placówkach Banku i Poczty lub dzwoniąc na Infolinię 52 3499 599. Podaj konsultantowi Infolinii swoje dane, które są niezbędne do przyjęcia wniosku o kredyt lub wniosku o kontakt zwrotny z doradcą Banku. Po przyjęciu wniosku otrzymasz informację czy kredyt został przyznany. Umowę podpiszesz w wybranej przez siebie placówce Banku lub Poczty Polskiej, gdzie od razu możesz odebrać pieniądze. Wniosek o kontakt z doradcą w sprawie kredytu możesz też złożyć przez stronę internetową Banku.

Tak, w naszej ofercie udostępniamy Ci możliwość wzięcia kredytu indywidualnego, współmałżeńskiego oraz wspólnego – który możesz wziąć z dowolną osobą.

Całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które jesteś zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do tego żebyś uzyskał kredyt (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to wskaźnik, dzięki któremu poznasz całkowity koszt kredytu.

RRSO zawiera dwa istotne parametry na które warto zwrócić uwagę: całkowitą kwotę kredytu oraz całkowity koszt kredytu:

  • Całkowita kwota kredytu -  jest to suma środków jaką Bank Ci udostępnia  na podstawie umowy kredytowej.
  • Całkowity koszt kredytu - to wszelkie koszty, które zobowiązany jesteś ponieść w związku z umową o kredyt, a w szczególności: odsetki, prowizję oraz koszty usług dodatkowych, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

RRSO różni się od oprocentowania nominalnego kredytu tym, że uwzględnia nie tylko wysokość kosztów, ale także wartość pieniądza w czasie. Innymi słowy, uwzględnia jak długo możesz  dysponować pieniędzmi, które pożyczasz.

Tak, dzięki środkom uzyskanym od Banku w postaci kredytu mieszkaniowego możesz sfinansować zakup działki siedliskowej.

Tak, możesz uzyskać karencje w spłacie kapitału w czasie realizowania inwestycji budowlanej. Maksymalny okres karencji wynosi do 36 miesięcy. W tym czasie będziesz spłacał tylko odsetki.

Oczywiście, masz taką możliwość. O kredyt mieszkaniowy, na podstawie jednego wniosku, mogą ubiegać się maksymalnie cztery osoby. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, bez rozdzielności majątkowej – wniosek złożysz wraz ze współmałżonkiem.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty Twojego kredytu jest ustanowienie hipoteki na zakupionej przez Ciebie nieruchomości mieszkalnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie stosowane jest przeniesienie praw z tytułu wykupionej przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej na Bank. Szczegółowe wymagania związane z polisami ubezpieczeniowymi są następujące :

W przypadku kredytu przeznaczonego na budowę lub dokończenie budowy budynku mieszkalnego :

  • w okresie budowy – cesja praw z umowy ubezpieczenia domu w budowie,
  • po zakończeniu budowy – cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i innych zdarzeń losowych,

Jeżeli budowa prowadzona jest przez dewelopera lub spółdzielnię :

  • cesja wierzytelności z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy kredytobiorcą a deweloperem/spółdzielnią, obejmująca wniesione przez kredytobiorcę nakłady budowlane, wraz z potwierdzeniem przez dewelopera/spółdzielnię przyjęcia do wiadomości dokonania cesji,
  • cesja wierzytelności z mieszkaniowego rachunku powierniczego (w stosunku do banku prowadzącego rachunek na rzecz dewelopera),

W pozostałych przypadkach – cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i zdarzeń losowych.

Jeżeli posiadasz kredyt w koncie osobistym , zostanie on przedłużony na kolejny okres, na podstawie aneksu do umowy, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu. Jeżeli natomiast korzystasz z linii kredytowej w rachunku firmowym, przed upływem dotychczasowego okresu kredytowania zostaniesz poinformowany o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Aby skorzystać z kredytu gotówkowego, nie musisz zakładać konta. Pamiętaj jednak, że posiadając konto osobiste, masz możliwość ubiegania się o kredyt mieszkaniowy na preferencyjnych warunkach. Jeżeli chcesz skorzystać z kredytu dla prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, konieczne będzie posiadanie rachunku firmowego.

Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym na spłatę swoich zobowiązań. Do spłacanych przez Ciebie zobowiązań nie mogą należeć nieterminowo spłacane kredyty, oraz zaległości wobec Skarbu Państwa (np. ZUS, US).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz gotówki, zaoszczędzisz czas składając wniosek o przyznanie kredytu, poprzez serwis internetowy Banku. Aby złożyć wniosek o kredyt dla Twojej firmy kliknij TUTAJ.

Do złożenia wniosku będzie Ci potrzebne podsumowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za rok bieżący, zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły, oraz aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS i podatku.

Aby ubiegać się o kredyt firmowy, musisz prowadzić działalność od minimum 12 miesięcy.

Środki z kredytu firmowego możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Nie musisz przedstawiać faktur zakupowych.

chat z konsultantem