Twoje wymarzone "M"

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pocztowym ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Uzyskasz atrakcyjną pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont. Sprawdź oprocentowanie kredytu.

 

Warunki oferty:

 

Kwota kredytu
(do 80% wartości nieruchomości)

od 50 000 zł

Okres kredytowania

do 35 lat

Waluta kredytu

PLN

RRSO dla kredytu o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy

6,79%

RRSO dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy

3,81%

Data aktualizacji 08-11-2021

 

Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy - dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie

Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 3,81% przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 01 stycznia 2021 r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 331 703,00 zł, spłacany w 360 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 641,51 zł, kolejnych 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 472,09 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 469,50 zł płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie zmienne 3,40% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2021 r. wynoszący 0,21 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,19 % - wskazana marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 2% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 414 629,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 215 858,53 zł, w tym: odsetki 198 755,07 zł, prowizja 6 634,06 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy 9 950,40 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 547 561,53 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

 

Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy – dla kredytu o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 6,79 % przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 08 listopada 2021 r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 331 703,00 zł, spłacany w 360 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 2 235,87 zł, kolejne 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 2 038,99 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 038,66 zł płatne do 08 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 6,23 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 08 listopada 2021 r. wynoszący 1,55 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 3,19 %) prowizja 2% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 414 629,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 420 024,18 zł, w tym: odsetki 402 920,72 zł, prowizja 6 634,06 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy 9 950,40 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 751 727,18 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

 

Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Kredytu jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania Kredytu.

 

 

Dodatkowo zyskujesz

 

 • jeszcze niższa marża dla Klientów aktywnie korzystających z usług Banku
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • nawet 36 miesięcy karencji w spłacie kredytu
 • możliwość przeznaczenia 30% kredytu na dowolny cel

Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:

 • zakup działki budowlanej, rekreacyjnej 
 • budowę domu lub dokończenie budowy
 • odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację, remont domu
  jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • zakup nowobudowanego domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (z uwzględnieniem 
  robót wykończeniowych), garażu lub miejsca postojowego (jeżeli będą one objęte jedną księgą wieczystą
  domu lub lokalu mieszkalnego) wznoszonego przez developera lub spółdzielnię mieszkaniową w celu 
  sprzedaży obiektu mieszkaniowego indywidualnemu nabywcy, przydziału spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu mieszkalnego w takim budynku lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub garażu w budynku wielorodzinnym
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu mieszkalnego
 • zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • wykup mieszkania komunalnego od Gminy oraz remont tych mieszkań
 • zamianę domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom lub lokal mieszkalny
 • spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku lub BP S.A. zabezpieczonego hipoteką
 • do 30% udzielonego kredytu może być przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych innych niż na cele mieszkaniowe i/lub na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą w tym np. prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań w innych bankach

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Jak otrzymać kredyt

Zostaw swoje dane kontaktowe lub zadzwoń na Infolinię i porozmawiaj o kredycie z naszym konsultantem.

Zapytaj o hipoteczny kredyt konsolidacyjny:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

52 3499 499Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Zacznij wypełniac wniosek:

Aktualne stopy referencyjne

 

  OBOWIĄZUJE OD WARTOŚĆ
 
od 14.10.2019 1,71%
  od 23.10.2019  1,72%
  od 29.10.2019  1,71%
  od 06.12.2019 1,70%
  od 23.12.2019 1,71%
  od 03.03.2020 1,70%
   od 10.03.2020  1,69%
   od 16.03.2020 1,60%
   od 17.03.2020  1,50%
  od 18.03.2020   1,22%
  od 19.03.2020  1,19%
   od 20.03.2020  1,18%
  od 24.03.2020 1,17%
  od 09.04.2020 0,71%
  od 10.04.2020 0,70%
  od 23.04.2020 0,69%
  od 30.04.2020 0,68%
  od 29.05.2020 0,28%
  od 03.06.2020 0,27%
  od 24.06.2020 0,26%
  od 14.07.2020 0,25%
  od 27.07.2020 0,24%
  od 30.07.2020 0,23%
  od 21.09.2020 0,22%
  od 14.12.2020 0,21%
  od 28.06.2021 0,21%
  od 30.08.2021 0,22%
  od 31.08.2021 0,23%
  od 02.09.2021 0,24%
  od 30.09.2021 0,23%
  od 01.10.2021 0,24%
  od 04.10.2021 0,25%
  od 07.10.2021 0,63%
  od 08.10.2021 0,65%
  od 11.10.2021 0,66%
  od 12.10.2021 0,67%
  od 13.10.2021 0,68%
  od 15.10.2021 0,69%
  od 20.10.2021 0,70%
  od 26.10.2021 0,71%
  od 27.10.2021 0,72%
  od 29.10.2021 0,74%
  od 02.11.2021 0,78%
  od 03.11.2021 0,84%
  od 04.11.2021 1,26%
  od 05.11.2021 1,56%
  od 08.11.2021 1,55%

 

 

Jesteś klientem Banku Pocztowego i masz problem ze spłatą kredytu w Banku Pocztowym?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Tabele i dokumenty

 •  

  Opłaty i prowizje dotyczące kredytów(.www)

 •  

  Oprocentowanie kredytów(.www)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych wnioskujących o zmianę warunków spłaty kredytu lub pożyczki(.pdf)

Spis treści