Skontaktujemy się z Tobą

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin przekażemy informację w wiadomości e-mail lub zadzwonimy do Ciebie. Potwierdzenie złożenia formularza wysłaliśmy na podany adres e-mail. Sprawdź skrzynkę odbiorczą, a jeśli nie ma w niej wiadomości zajrzyj do folderu oferta, promocje, spam.


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

· Mail na adres informacja@pocztowy.pl

· Czat dostępny na stronie Banku

· Telefon (+48) 52 3499 499

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 22:00 oraz w sobotę od godziny 08:00 do 18:00.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Kup mieszkanie lub zbuduj dom z kredytem mieszkaniowym

Weź kredyt

Czym jest kredyt mieszkaniowy

Korzystasz wtedy, kiedy potrzebujesz, jak z własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Uzyskasz atrakcyjną pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont. Sprawdź oprocentowanie kredytu.

Jakie są jego korzyści

ico

Niższa marża dla Klientów aktywnie korzystających z usług Banku

ico

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

ico

Możliwość przeznaczenia 30% kredytu na dowolny cel

ico

Nawet 36 miesięcy karencji w spłacie kredytu

Na co możesz przeznaczyć kredyt

 • zakup działki budowlanej, rekreacyjnej 
 • budowę domu lub dokończenie budowy
 • odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację, remont domu
 • jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • zakup nowobudowanego domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (z uwzględnieniem 
 • robót wykończeniowych), garażu lub miejsca postojowego (jeżeli będą one objęte jedną księgą wieczystą
 • domu lub lokalu mieszkalnego) wznoszonego przez developera lub spółdzielnię mieszkaniową w celu 
 • sprzedaży obiektu mieszkaniowego indywidualnemu nabywcy, przydziału spółdzielczego własnościowego
 • prawa do lokalu mieszkalnego w takim budynku lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub garażu w budynku wielorodzinnym
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu mieszkalnego
 • zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • wykup mieszkania komunalnego od Gminy oraz remont tych mieszkań
 • zamianę domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom lub lokal mieszkalny
 • spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku lub BP S.A. zabezpieczonego hipoteką
 • do 30% udzielonego kredytu może być przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych innych niż na cele mieszkaniowe i/lub na dowolny cel konsumpcyjny   niezwiązany z działalnością gospodarczą w tym np. prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań w innych bankach

Warunki oferty


Kwota kredytu (do 80% wartości nieruchomości)
od 50 000 zł
Okres kredytowania
do 35 lat
Waluta kredytu
PLN
RRSO dla kredytu o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy
10,07%
RRSO dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy
6,18%

Data aktualizacji 07-09-2023

Przykład reprezentatywny

Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy - dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 6,18% przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 01 stycznia 2022 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 274 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 703,94 zł, kolejnych 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 560,01 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 559,20 zł płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie zmienne 4,73% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2022 r. wynoszący 2,54 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,19 % - wskazana marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 342 500,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 245 997,59 zł, w tym: odsetki 194 433,98 zł, prowizja 0 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 6 849,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 697,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 41 498,61 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 519 997,59 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

Przykład reprezentatywny

Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy – dla kredytu o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu

Rzeczywista Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r., poz.1027) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 10,07% przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 07 września 2023 r. na 25 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 274 000,00 zł, spłacany w 300 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 2 348,38 zł, kolejne 296 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 2 181,44 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 177,01 zł płatne do 07 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 8,36 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 07 września 2023 r. wynoszący 6,07 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,19 %) prowizja 0% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 342 500,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 436 636,11 zł, w tym: odsetki 380 928,39 zł, prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku w całym okresie kredytowania 6849,00 zł, koszt prowadzenia rachunku płatniczego (ROR) w całym okresie kredytowania 2 397,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania w całym okresie kredytowania oferowany przez Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 45 942,72 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 710 636,11 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku, comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek płatniczy (ROR) w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą bankowości elektronicznej Banku oraz posiadania w całym okresie kredytowania dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub poważnego zachorowania nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, wówczas Kredytobiorca uzyskuje obniżkę marży w okresie ubezpieczenia) lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Kredytu jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania Kredytu.

Jak otrzymać kredyt

Przez telefon

Skontaktuj się z naszym Doradcą przez telefon.

Przez internet 👍

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tego samego dnia.

Przez doradcę

Skontaktuj się ze swoim Doradcą kredytowym


Wybierz ubezpieczenie

Ubezpieczenie od utraty pracy oraz na życie

Umożliwia spłatę rat kredytu w przypadku utraty pracy lub poważnego zachorowania, całkowitej niezdolności do pracy, a także śmierci kredytobiorcy.

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcej

Wsparcie dla kredytobiorców

Wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej
ico

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i masz kredyt mieszkaniowy w naszym Banku, skontaktuj się z nami.

Wsparcie w związku z COVID-19
ico

Wsparcie w oparciu o zasady wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza 4.0.)

Restrukturyzacja kredytu
ico

Jesteś klientem Banku Pocztowego i masz problem ze spłatą kredytu w Banku Pocztowym? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Masz pytania?
My mamy odpowiedzi

Bank Pocztowy uzna spełnienie obowiązku dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, po otrzymaniu od Klienta:

 • aktualnej polisy, niezwłocznie po zakończeniu terminu poprzedniej polisy,
 • potwierdzenia dokonania cesji na rzecz Banku na polisie, bądź na odrębnym dokumencie wystawionym przez towarzystwo ubezpieczeń,
 • okazania potwierdzenia opłacenia składek.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w komplecie, w formie elektronicznej, na adres mailowy: Hipoteka.Polisy@pocztowy.pl, bądź w wersji papierowej na adres: Bank Pocztowy S. A. ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz lub w najbliższym Oddziale/Placówce Banku.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty Twojego kredytu jest ustanowienie hipoteki na zakupionej przez Ciebie nieruchomości mieszkalnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie stosowane jest przeniesienie praw z tytułu wykupionej przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej na Bank. Szczegółowe wymagania związane z polisami ubezpieczeniowymi są następujące :

W przypadku kredytu przeznaczonego na budowę lub dokończenie budowy budynku mieszkalnego :

 • w okresie budowy – cesja praw z umowy ubezpieczenia domu w budowie,
 • po zakończeniu budowy – cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i innych zdarzeń losowych,

Jeżeli budowa prowadzona jest przez dewelopera lub spółdzielnię :

 • cesja wierzytelności z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy kredytobiorcą a deweloperem/spółdzielnią, obejmująca wniesione przez kredytobiorcę nakłady budowlane, wraz z potwierdzeniem przez dewelopera/spółdzielnię przyjęcia do wiadomości dokonania cesji,
 • cesja wierzytelności z mieszkaniowego rachunku powierniczego (w stosunku do banku prowadzącego rachunek na rzecz dewelopera),

W pozostałych przypadkach – cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i zdarzeń losowych.

Oczywiście, masz taką możliwość. O kredyt mieszkaniowy, na podstawie jednego wniosku, mogą ubiegać się maksymalnie cztery osoby. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, bez rozdzielności majątkowej – wniosek złożysz wraz ze współmałżonkiem.

Tak, możesz uzyskać karencje w spłacie kapitału w czasie realizowania inwestycji budowlanej. Maksymalny okres karencji wynosi do 36 miesięcy. W tym czasie będziesz spłacał tylko odsetki.

Tak, dzięki środkom uzyskanym od Banku w postaci kredytu mieszkaniowego możesz sfinansować zakup działki siedliskowej.

Strefa edukacji

Chcesz poznać ofertę kredytu mieszkaniowego dopasowaną do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Zobacz listę specjalistów

chat z konsultantem