Ubezpieczenia do kont

Poniższe ubezpieczenia zostały wycofane z oferty z dniem 1 kwietnia 2015 r. Klienci, którzy przystąpili do tych ubezpieczeń, kontynuują ochronę zgodnie z warunkami danego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie do konta

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

  • telefoniczne: (48) 370 48 48 lub 801 002 288

  • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom;

  • mailem na adres: zgloszenie@tuwpocztowe.pl

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Posiadaczy konta w Banku Pocztowym Korzystających z Limitu Debetowego

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

  • telefoniczne: (22) 211 26 00 (pon-pt w godzinach 8:00-20:00)

  • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

  • mailem na adres: odszkodowania@tuwpocztowe.pl

Wsparcie dla Bliskich

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

  • telefoniczne: 48 370-48-48, 801 00 22 88

  • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

  • mailem na adres: zgloszenie@tuwpocztowe.pl

chat z konsultantem