Polityka cookies

Dowiedz się jak przetwarzane są pliki cookies oraz poznaj politykę prywatności aplikacji mobilnej Pocztowy

Ważne informacje o plikach cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Pocztowy

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Pocztowy (dalej również jako „Aplikacja”) udostępnianej przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej również jako „Bank”).

2. Aplikacja jest udostępniana na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android.

 

3. Pełna funkcjonalność Aplikacji jest dostępna jedynie dla zalogowanych użytkowników. Niezalogowani użytkownicy Aplikacji mogą korzystać z funkcji: kursy walut, informacje o najbliższych bankomatach (po wyrażeniu przez użytkownika zgody na dostęp do lokalizacji urządzenia mobilnego), kontakt z Bankiem, oraz wnioski elektroniczne o kontakt z bankiem lub wnioski o produkt (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są podane na wniosku). Dodatkowo niezalogowanym użytkownikom, którzy mają już aktywowaną Aplikację po samodzielnym ustawieniu może wyświetlać się podgląd salda rachunku z informacją  wyrażoną w procentach lub kwocie.   

 

4. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji jest:

a) zawarcie z Bankiem umowy, na podstawie której Bank udostępnia i świadczy usługi bankowości elektronicznej, w tym podanie przez użytkownika numeru telefonu komórkowego w sieci operatorów krajowych GSM,

b) zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz aktywowanie Aplikacji i urządzenia mobilnego w bankowości internetowej Banku; w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play (na system Android) lub App Store (na system iOS),

c) zapewnienie dostępu do sieci Internet na urządzeniu mobilnym, na którym została zainstalowana i aktywowana Aplikacja,

d) uwierzytelnienie użytkownika ustanowionym przez niego kodem PIN do Aplikacji.

5. Dla zapewnienia jednoznacznej identyfikacji Aplikacji i urządzenia mobilnego, w procesie aktywacji Aplikacja przesyła do Banku takie informacje jak NIK użytkownika, sesję użytkownika, zaszyfrowane hasło (kod jednorazowy SMS) wprowadzone przez użytkownika, ustaloną przez użytkownika nazwę urządzenia mobilnego, nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz identyfikator urządzenia i grupy utworzone w usłudze Google FCM w celu udostępniania przez Bank powiadomień push (bezpośrednio w formie komunikatu na urządzeniu mobilnym). Zakończenie aktywacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym następuje w bankowości internetowej.

 

6. Identyfikator urządzenia, o którym mowa w pkt. 5 Aplikacja przechowuje w pamięci urządzenia mobilnego. Identyfikator ten zostaje usunięty podczas prawidłowego odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego lub usunięcia danych podręcznych Aplikacji. Aplikacja nie przechowuje danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji,

 

7. Podczas aktywacji Aplikacji jest wymagane wpisanie kodu jednorazowego SMS, wysyłanego przez Bank w formie wiadomości tekstowej SMS na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Aplikacja nie wykonuje żadnych operacji związanych z przetwarzaniem danych otrzymywanych w tych wiadomościach. Użytkownik sam musi przepisać kod z wiadomości tekstowej SMS.

 

8. Komunikacja między Aplikacją a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

 

9. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

a) informacji o lokalizacji - w celu wyszukiwania przez użytkownika placówek oraz bankomatów, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,

b) pamięci urządzenia mobilnego – informacja o identyfikatorze urządzenia, obsługa plików sesyjnych cookie (pliki te podlegają usunięciu z urządzenia mobilnego w przypadku poprawnego wylogowania się), pliki zapisane w urządzeniu mobilnym (w celu obsługi funkcjonalności faktur),

c) wbudowanego aparatu fotograficznego – w celu obsługi funkcjonalności do faktur,

d) funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych – na potrzeby wywoływania połączenia z Bankiem,

e) kontaktów – przy wysyłaniu powiadomień push.

Uprawnienia Aplikacji można odwołać poprzez użycie standardowych mechanizmów zarządzania uprawnieniami dostępnymi w systemach operacyjnych iOS i Android. Wpłynie to jednak na dostępność funkcjonalności Aplikacji.

 

10. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług:

a) płatności za faktury w ramach udostępnionej funkcjonalności Autopay S.A. - są określone w „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBank” oraz „Regulaminie świadczenia usługi Płatności”,

b) natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych na kartę - zawiera „Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości”,

c) przelewu natychmiastowego – uregulowano w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych”.

Ww. dokumenty są dostępne na stronie https://www.envelobank.pl/tabele-i-regulaminy/umowy-i-regulaminy.html

11. W celach statystycznych Bank może przetwarzać anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji.

 

12. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

 

13. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Banku.

 

14. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: informacja@pocztowy.pl

Zgodychat z konsultantem