Ubezpieczenie do konta

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

 • telefoniczne: (48) 370 48 48 lub 801 002 288

 • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom;

 • mailem na adres: zgloszenie@tuwpocztowe.pl

Dokumenty:

 •  

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia(.pdf)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Posiadaczy konta w Banku Pocztowym Korzystających z Limitu Debetowego

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

 • telefoniczne: (22) 211 26 00 (pon-pt w godzinach 8:00-20:00)

 • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

 • mailem na adres: odszkodowania@tuwpocztowe.pl

Dokumenty:

 •  

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dla Posiadaczy Rachunku Bankowego w Banku Pocztowym S.A. Korzystających z Limitu Debetowego(.pdf)

Wsparcie dla Bliskich

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty

 • telefoniczne: 48 370-48-48, 801 00 22 88

 • listownie na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

 • mailem na adres: zgloszenie@tuwpocztowe.pl

Dokumenty:

 •  

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie(.pdf)

 •  

  Formularz wskazania / zmiany uposażonego(.pdf)

 •  

  Formularz wskazania/ aktualizacja danych(.pdf)

 •  

  Warunki Ubezpieczenia na Życie - Pytania i odpowiedzi(.pdf)

 •  

  Wniosek o Wypłatę Świadczenia(.pdf)

 •  

  Odstąpienie od Ubezpieczenia(.pdf)

 •  

  Rezygnacja z Ubezpieczenia(.pdf)

Spis treści