Ubezpieczenia które współgrają

Produkt wycofany z oferty z dniem 1.09.2019 r. Pozostaje w obsłudze.

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie na życie, zdrowie, wypadek

Ubezpieczenia w Banku Pocztowym są wygodne - składka pobierana jest z Twojego konta lub wpłacasz ją w okienku na Poczcie. Masz zapewnioną szybką pomoc i minimum formalności. Ubezpieczasz się w znanej instytucji, której zaufały miliony Polaków. To może być też Twoje ubezpieczenie. Wybierz ubezpieczenie dla siebie.
Niewielkim kosztem, zyskaj poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Dla kogo?

 • możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli posiadasz w Banku Pocztowym konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)
  lub Pocztowe Konto Firmowe.
 • Ubezpieczyć może się osoba w wieku 18 – 70 lat

Co obejmuje ubezpieczenie?

OCHRONA ŻYCIA
Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego, świadczenie które może zapewnić środki na:

 • pokrycie kosztów pogrzebu
 • środki do życia w pierwszym okresie po śmierci osoby ubezpieczonej
 • spłatę zobowiązań

OCHRONA ZDROWIA
Zakres ubezpieczenia: zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca. 

 • świadczenie pozwalające na zmniejszenie skutków wystąpienia zachorowania
 • możliwość skorzystania z drugiej opinii lekarskiej (profesor lub doktor nauk medycznych)
 • rehabilitacja

OCHRONA WYPADKOWA
Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, assistance dla domu, zwierząt i rowerowy.

 • Świadczenie będzie wypłacone, gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, wyrządzi niezamierzoną krzywdę innej osobie.

Twoje świadczenia i przywileje

 • Proste zasady
 • Dopasowanie zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia
  do indywidualnych potrzeb Klienta
 • szybka wypłata świadczeń i minimum formalności
 • bez badań lekarskich i pytań o stan zdrowia
 • szeroki zakres assistance obejmujący między innymi: interwencję ślusarza, szklarza, elektryka, specjalisty z zakresie napraw sprzętu RTV/AGD oraz PC, w instalacji nowo zakupionego sprzętu RTV/AGD
 • Assistance dla zwierząt obejmujący organizację wizyty w placówce weterynaryjnej transport do placówki weterynaryjnej, opieka na zwierzęciem domowym, infolinia weterynaryjna
 • Assistance rowerowy obejmujący transport roweru, naprawę roweru, transport medyczny, infolinię dotyczącą serwisów rowerowych

Składka

 • atrakcyjna cena – już od 33 groszy dziennie
 • możliwość opłacania składki w trybie miesięcznym

Jak zgłosić szkodę

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii: 48 370 48 48
 • pomoc Centrum Alarmowego: 24 godziny na dobę
 • pozostałe zdarzenia: poniedziałek – piątek od 08:00 do 17:00
 • pisemnie na adres Towarzystwa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom
 • pocztą elektroniczną na adres: roszczenia@ubezpieczeniapocztowe.pl
chat z konsultantem