Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych

Poniższe ubezpieczenia zostały wycofane z oferty z dniem 1 kwietnia 2015 r. Klienci, którzy przystąpili do tych ubezpieczeń, kontynuują ochronę zgodnie z warunkami danego ubezpieczenia.

Utrata pracy

Ubezpieczenie Kredytobiorców w zakresie ryzyka utraty pracy

Przygotowane we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

 Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

AVIVA

Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych AVIVA 

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna tel. 0 801 888 444 lub (+48 22) 557 44 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00)

Ubezpieczenie na życie 

dla osób, które skorzystały z oferty kredytu gotówkowego

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. – (58) 559 40 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00)

Utrata gotówki

Dobrowolne ubezpieczenie od utraty gotówki

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Departament Obsługi Produktów TU Europa S.A. – Centrala we Wrocławiu, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z telefonu TU Europa SA: tel (71) 33-41-855, 33-41-856, 33-41-857, 609 67-87-36, 609 67-87-18, Fax (71) 33-41-869.

Kredyty gotówkowe

Ubezpieczenie dla kredytów gotówkowych zawartych do 1 listopada 2011 r. w ramach Pocztowego Ekspresu Kredytowego

Zakres Ubezpieczenia na życie obejmuje zdarzenie (zgon), które wystąpiło w okresie trwania kredytu z wyłączeniem przypadków opisanych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty stałego źródła dochodu.

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do TU Europa SA. – 0 801811180 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Kredytobiorcy kredytów gotówkowych ubezpieczeni na wypadek utraty stałego źródła dochodu w TU Europa SA

Zakres Ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe (utratę stałego dochodu), które wystąpiło w okresie trwania kredytu z wyłączeniem przypadków opisanych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty stałego źródła dochodu.

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do TU Europa SA. – 0 801811180 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

ERGO Hestia

Ubezpieczenie kredytobiorców kredytu gotówkowego na życie przygotowane we współpracy z Sopockim TU na Życie Ergo Hestia S.A.

Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i prześlij go do Centrali Banku

 • listownie na adres Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. – (58) 559 40 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00)
chat z konsultantem