Kredyt remontowo-budowlany

Korzystny kredyt na finansowanie remontów oraz modernizacji w ramach działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

O kredycie

Przeprowadź remont z atrakcyjnym kredytem

Wspieramy działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie tylko w obszarze rachunków firmowych, produktów rozliczeniowych i obsługi gotówkowej, ale także w obszarze udzielania kredytów związanych z ich działalnością. Z kredytem remontowo-budowlanym możesz finansować przedsięwzięcia remontowe i budowlane w celu modernizacji lub odnowienia infrastruktury technicznej w zasobach mieszkaniowych w części wspólnej.

Cele kredytu

 • prace zabezpieczające budynki przed degradacją, między innymi: naprawa dachów, usuwanie pęknięć budynków, wzmocnienia lub wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, remont izolacji ścian fundamentowych
 • remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych
 • budowa kanalizacji sanitarnej w budynkach i przyłączy do sieci kanalizacyjnej
 • remont elewacji i balkonów
 • remont klatek schodowych
 • inne związane z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej

Dlaczego warto

ico

karencja w spłacie kapitału pozwala na rozłożenie kosztów inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu

ico

indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia

ico

refinansowanie poniesionych wydatków remontowych i budowlanych

ico

kredyt może być przeznaczony na spłatę zaciągniętego kredytu w innym banku na cele remontowo-budowlane

ico

dogodny okres kredytowania i warunki spłaty

Parametry kredytu

 • kredyt udzielany jest w zł
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN
 • okres kredytowania do 240 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawki rynkowe powiększone o marżę Banku
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania oraz zabezpieczenia są ustalane indywidualnie
 • rodzaje zabezpieczeń
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz
  • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz
  • Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/-ami funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego w innym banku, wraz
   z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na te fundusze
  • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej części wspólnej nieruchomości (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), wznawiana do czasu spłaty kredytu
  • inne, zaakceptowane przez Bank

Kredyt z premią

Szukasz innych rozwiązań? Sprawdź kredyt z premią BGK 

Kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych przez firmy z branży mieszkalnictwa. Wysokość premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej wynosi 20% wykorzystanego kredytu.

Czytaj więcej

Jak wnioskować

Wypełnij wniosek. Oddzwonimy do Ciebie, by umówić spotkanie, podczas którego nasz doradca zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. O ofertę dla firm możesz także pytać w placówkach Banku.

Przez doradcę
Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszym doradcą.
Przez telefon

Lub do kontaktu z nami poprzez Infolinię Banku.

W placówce
Wolisz spotkanie twarzą 
w twarz? Jesteśmy blisko Ciebie.

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Kontakt ze strony Banku na numer telefonu podany we wniosku nastąpi w ciągu 24 godzin.
Informujemy, że różne ustawienia programów pocztowych mogą spowodować, że odpowiedź Banku trafi do folderu SPAM.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub watpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem: 
801 100 500 lub 42 3499 499 (dla telefonów komórkowych).

Czas połączenia liczony jest od nadania komunikatu “Witamy w Banku Pocztowym”. Koszt połączenia:

· 801 100 500 - opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

· (+48) 52 34 99 499 - opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Swoje zgody marketingowe możesz odwołać poprzez: formularz na stronie www Banku Pocztowego S.A. 
lub infolinię Banku (52 3499 499)

chat z konsultantem