Kredyt z premią

Kredyt z premią

Kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Złóż wniosek

O kredycie

Kredyt z premią BGK termomodernizacyjną z opcją grantu termomodernizacyjnego lub remontową

W Banku Pocztowym możesz ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 31% w przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu i instalacji mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Przy premii termomodernizacyjnej dostępna jest opcja grantu termomodernizacyjnego na poprawę efektywności energetycznej budynku, w wysokości 10% kosztów netto przedsięwzięcia.

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:


 • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew,
 • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
 • przygotowania otworów i montażu kotew.

Premia remontowa wynosi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Premie wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w granicach wolnych środków Funduszu i stanowią źródło spłaty części zaciągniętego kredytu. Kredyt z premią termomodernizacyjną lub premią remontową udzielany jest w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 22, z późn. zm.).

Dlaczego warto

ico

Niższe koszty eksploatacji budynku.

ico

Poprawa estetyki miejsca zamieszkania.

ico

Premia do 31% kosztów inwestycji.

ico

Dogodny okres kredytowania i warunki spłaty.

ico

Możliwość przyznania karencji w spłacie kredytu.

ico

Indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia.

Parametry i warunki kredytu

 • kredyt udzielany jest w zł (PLN)
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł
 • z tytułu przyznania premii BGK pobiera od Kredytobiorcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości wskazanej w zawiadomieniu o przyznaniu premii, prowizja pobierana jest z pierwszej transzy kredytu
 • kredyt oprocentowany jest według okresowo stałej lub zmiennej stopy procentowej
 • odsetki od kredytu naliczane są od zmiennego salda zadłużenia
 • raty równe lub malejące
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania są każdorazowo ustalane indywidualnie
 • warunkiem uruchomienia kredytu jest przyznanie przez BGK premii na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu (energetycznego/remontowego)
 • BGK przekazuje premię Kredytobiorcy, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe zostało zrealizowane
  zgodnie z audytem oraz projektem budowlanym i zakończone w terminie określonym w umowie kredytowej.

Kredyt z premią termomodernizacyjną

 • przeznaczony może być na inwestycje:
  • zmniejszające zużycie energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • zmniejszające koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła
  • zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
  • z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii
  • zakup i instalacja mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,
  • wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.
 • wysokość przyznawanej premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • w przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:
  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

 • Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
  • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew,
  • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
  • przygotowania otworów i montażu kotew.

 • przy premii termomodernizacyjnej dostępna jest opcja grantu termomodernizacyjnego na poprawę efektywności energetycznej budynku, w wysokości 10% kosztów netto przedsięwzięcia.

Kredyt z premią remontową

 • przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
  • remont tych budynków
  • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one
   do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
  • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie
   z przepisami techniczno-budowlanymi
 • warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Wysokość przyznawanej premii remontowej stanowi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Rodzaje zabezpieczeń

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz,
 • pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego w innym banku wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na te fundusze,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej części wspólnej nieruchomości (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), wznawiana do czasu spłaty kredytu,
 • zabezpieczenia są indywidualnie negocjowane do każdej umowy kredytu termomodernizacyjnego z premią BGK.

Sprawdź inne produkty

Szukasz innych rozwiązań? Sprawdź kredyt remontowo-budowlany

Korzystny kredyt na finansowanie remontów oraz modernizacji w ramach działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Z kredytem remontowo - budowlanym możesz finansować przedsięwzięcia remontowe i budowlane w celu modernizacji lub odnowienia infrastruktury technicznej w zasobach mieszkaniowych w części wspólnej.

Czytaj więcej

Jak wnioskować

Wypełnij wniosek. Oddzwonimy do Ciebie, by umówić spotkanie, podczas którego nasz doradca zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. O ofertę dla firm możesz także pytać w placówkach Banku.

Przez internet
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tego samego dnia.
Przez doradcę
Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszym doradcą.
W placówce
Wolisz spotkanie twarzą 
w twarz? Jesteśmy blisko Ciebie.

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole

Na ten adres otrzymasz kopię zgłoszenia i odpowiedź w sprawie (chyba że wybierzesz odpowiedź telefoniczną).

Proszę uzupełnić to pole

Wypełnij, jeśli preferujesz tę formę kontaktu; w przypadku braku połączenia odpowiedź wyślemy na adres e-mail.

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin Doradca Klienta Instytucjonalnego z wybranego w zapytaniu obszaru skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów zapytania oraz umówienia spotkania.


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

· Mail na adres informacja@pocztowy.pl

· Czat dostępny na stronie Banku

· Telefon (+48) 52 3499 499

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 22:00 oraz w sobotę od godziny 08:00 do 18:00.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Dofinansowanie termomodernizacji dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni możesz otrzymać dzięki kredytowi z premią BGK.

Wniosek o kredyt złożysz bezpośrednio u doradcy w placówce Banku Pocztowego. Środki z kredytu mogą być przeznaczone m.in na dofinansowanie na termomodernizację budynku mieszkalnego czy na wymianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Grant na termomodernizację to wsparcie finansowe jakiego udziela nasz Bank we współpracy w Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach kredytu z premią.

Opcja grantu termomodernizacyjnego dostępna jest przy premii termomodernizacyjnej, z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynku. Wysokość grantu to 10% kosztów netto przedsięwzięcia.

Premia termomodernizacyjna wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Premia przeznaczona jest na spłatę części zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego.

Jeśli interesuje Cię grant dla spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej skontaktuj się z naszym doradcą.

Kredyt z premią BGK to kredyt preferencyjny na termomodernizację. Środki z kredytu mogą być przeznaczone na takie cele jak: termomodernizacja bloków z wielkiej płyty czy termomodernizacja budynku. Kredyt z premią stanowi doskonałe dofinansowanie dla wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielni mieszkaniowych większości inwestycji termomodernizacyjnych.

Kredyt na termomodernizację budynku, oferowany przez Bank Pocztowy, to kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej oraz kredyt dla spółdzielni mieszkaniowych.

Jeśli interesuje Cię kredyt termomodernizacyjny lub kredyt remontowy dla spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej, skontaktuj się z naszym doradcą.

chat z konsultantem