Kredyt z premią

Kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez firmy z branży mieszkalnictwa.

O kredycie

Kredyt z premią BGK termomodernizacyjną lub remontową

W Banku Pocztowym możesz ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 21% w przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu i instalacji mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:


 • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew,
 • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
 • przygotowania otworów i montażu kotew.

Premia remontowa wynosi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu termomodernizacyjnego i remontowego, w granicach wolnych środków Funduszu i stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu. Kredyt z premią termomodernizacyjną lub premią remontową udzielany jest w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 22, z późn. zm.).

Dlaczego warto

ico

Niższe koszty eksploatacji budynku

ico

Poprawa estetyki miejsca zamieszkania

ico

Premia do 21% wykorzystanego kredytu

ico

dogodny okres kredytowania i warunki spłaty

ico

Indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia

ico

możliwość przyznania karencji w spłacie kredytu

Parametry i warunki kredytu

 • kredyt udzielany jest w zł
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł
 • z tytułu przyznania premii BGK pobiera od Kredytobiorcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, prowizja pobierana jest z pierwszej transzy kredytu
 • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
 • odsetki od kredytu naliczane są od zmiennego salda zadłużenia
 • raty równe lub malejące
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania są każdorazowo ustalane indywidualnie
 • warunkiem uruchomienia kredytu jest przyznanie przez BGK premii na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez BGK audytu (energetycznego/remontowego)
 • BGK przekazuje premię Kredytobiorcy, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe zostało zrealizowane
  zgodnie z projektem budowlanym i zakończone w terminie określonym w umowie kredytowej.

 

Kredyt z premią termomodernizacyjną

 • przeznaczony może być na inwestycje:
  • zmniejszające zużycie energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • zmniejszające koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła
  • zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
  • z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii
  • zakup i instalacja mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,
  • wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.
 • wysokość przyznawanej premii termomodernizacyjnej stanowi
  16% wykorzystanego kredytu.
 • w przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:
  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

 • Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
  • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew,
  • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
  • przygotowania otworów i montażu kotew.

Kredyt z premią remontową

 • przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
  • remont tych budynków
  • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one
   do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
  • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie
   z przepisami techniczno-budowlanymi
 • warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Wysokość przyznawanej premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Rodzaje zabezpieczeń

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat
  na ten fundusz
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat
  na ten fundusz
 • Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego w innym banku
  wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na te fundusze
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej części wspólnej nieruchomości (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), wznawiana do czasu spłaty kredytu
 • zabezpieczenia są indywidualnie negocjowane do każdej umowy kredytu z premią BGK

 

Sprawdź inne produkty

Szukasz innych rozwiązań? Sprawdź kredyt remontowo-budowlany

Korzystny kredyt na finansowanie remontów oraz modernizacji w ramach działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Z kredytem remontowo - budowlanym możesz finansować przedsięwzięcia remontowe i budowlane w celu modernizacji lub odnowienia infrastruktury technicznej w zasobach mieszkaniowych w części wspólnej.

Czytaj więcej

Jak wnioskować

Wypełnij wniosek. Oddzwonimy do Ciebie, by umówić spotkanie, podczas którego nasz doradca zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. O ofertę dla firm możesz także pytać w placówkach Banku.

Przez doradcę
Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszym doradcą.
W placówce
Wolisz spotkanie twarzą 
w twarz? Jesteśmy blisko Ciebie.

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin przekażemy informację w wiadomości e-mail lub zadzwonimy do Ciebie. Potwierdzenie złożenia formularza wysłaliśmy na podany adres e-mail. Sprawdź skrzynkę odbiorczą, a jeśli nie ma w niej wiadomości zajrzyj do folderu oferta, promocje, spam.


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

· Mail na adres informacja@pocztowy.pl

· Czat dostępny na stronie Banku

· Telefon (+48) 52 3499 499

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 22:00 oraz w sobotę od godziny 08:00 do 18:00.

chat z konsultantem