Informacja dla Klientów zgodnie z art.111 Prawa bankowego

 •  

  Informacje ogólne oraz władze Banku(.pdf)

 •  

  Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Zasady rozpatrywania reklamacji w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

 •  

  Generalne zasady polityki ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

 •  

  Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego(.pdf)

 •  

  Kodeks Etyki Bankowej(.pdf)

 •  

  Regulaminu Komisji Etyki Bankowej(.pdf)

 •  

  Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz Banku Pocztowego S.A. (.pdf)