Pytania i odpowiedzi

1. Tryb wykonywania przez Bank Pocztowy S.A. poleceń wypłaty za granicęWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dokument dotyczący trybu wykonywania przez Bank Pocztowy S.A. poleceń wypłaty za granicę znajdziesz tutaj.

2. Jakie są daty i godziny graniczne dla zleceń zagranicznych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Typ zlecenia - płatności zagraniczne wychodzące

  godzina graniczna

  Data realizacji zlecenia (obciążenie rachunku klienta w banku)

  Zlecenia wychodzące systemem SWIFT

  dzień D do godz. 12:00

  dzień D po godz. 12:00

  Dzień D+2

  Dzień D+3

  Typ zlecenia - płatności zagraniczne przychodzące

  godzina graniczna

  Data realizacji zlecenia (uznanie rachunku klienta w banku)

  Zlecenia przychodzące systemem SWIFT

  dzień D do godz. 14:00

  dzień D po godz. 14:00

  Dzień D*

  Dzień D+1

  Zlecenia przychodzące systemem TARGET2

  dzień D do godz. 16:00

  dzień D po godz. 16:00

  Dzień D*

  Dzień D+1

  *Bank księguje zlecenia na rachunku klienta w dniu D z datą waluty wskazaną w otrzymanym komunikacie przychodzącym. Bank nie wykonuje księgowań wcześniej niż data waluty.

3. Jakie są opłaty banku korespondenta za realizację zleceń zagranicznych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wysokość opłat banku korespondenta z tytułu realizacji polecenia wypłaty za granicę:

  • dla płatności w pozostałych walutach 20,00 PLN od zlecenia
  • dla płatności w walucie SEK i CAD 80,00 PLN od zlecenia
4. Opcje kosztów przy realizacji polecenia wypłaty w BP S.A.Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank Pocztowy S.A. realizuje zlecenia polecenia wypłaty w BP S.A. ze wszystkimi możliwymi opcjami kosztów BEN, OUR, SHA.

   

  BEN – opcja kosztowa oznaczająca, iż koszty banku zlecającego i innych banków uczestniczących w realizacji zlecenia w całości pokrywa beneficjent. Banki pobierają swoje opłaty bezpośrednio z kwoty otrzymanej płatności pomniejszając ją i przesyłając dalej kwotę pomniejszoną. Wysokość opłat innych banków (oprócz opłat korespondenta)nie jest znana w momencie realizacji zlecenia. UWAGA: Opcja niedostępna dla zleceń realizowanych do krajów UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii

   

  OUR – opcja kosztowa oznaczająca, iż koszty banku zlecającego i wszystkich banków uczestniczących w realizacji zlecenia pokrywa wyłącznie zleceniodawca. Wysokość opłat Banku zlecającego jak i banku korespondenta jest znana w momencie realizacji zlecenia. UWAGA: Opcja niedostępna dla zleceń realizowanych do krajów UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii.

   

  SHA – opcja kosztowa oznaczająca, iż pobranie kosztów następuje stronami. Kosztami banku zleceniodawcy zostaje obciążony rachunek zleceniodawcy, natomiast kosztami banków pośredniczących w transakcji obciążony jest beneficjent. Przy czym koszty banków pośredniczących pobierane są z kwoty zlecenia bezpośrednio przez banki pośredniczące. Bank przekazujący dalej płatności potrąca swoje należności z kwoty otrzymanego zlecenia i przekazuje dalej kwotę pomniejszoną. Wysokość opłat wszystkich innych banków (oprócz opłat korespondenta) nie jest znana w momencie realizacji zlecenia.

   

  UWAGA: Opcja obowiązkowa dla zleceń realizowanych do krajów UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii

5. Lista korespondentów Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Listę banków korespondentów znajdziesz tutaj.

pokaż więcej
zwiń