Ubezpieczenie Kredytobiorców w zakresie ryzyka utraty pracy

przygotowane we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

 Jak zgłosić szkodę:

Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 

Dokumenty:

 •  

  Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące do 30.10.2014 r.(.pdf)

 •  

  Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące od 31.10.2014 r.(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia(.pdf)

Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych AVIVA 

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna tel. 0 801 888 444 lub (+48 22) 557 44 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00)

 

Dokumenty:

 •  

  Warunki ubezpieczenia(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia(.pdf)

Ubezpieczenie na życie 

dla osób, które skorzystały z oferty kredytu gotówkowego

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. – (58) 559 40 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00)

Dokumenty:

 •  

  Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. (kod: PGP1P2-BP 01/13, Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 17 maja 2013 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy kredytu od tego dnia)(.pdf)

 •  

  Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. objętych Ubezpieczeniem od dnia 17 maja 2013 (kod: PGP1P2-BP 01/13)(.pdf)

 •  

  Zgłoszenie roszczenia(.pdf)

Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z Sopockim TU na Życie Ergo Hestia S.A. 

Dobrowolne ubezpieczenie od utraty gotówki

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Departament Obsługi Produktów TU Europa S.A. – Centrala we Wrocławiu, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z telefonu TU Europa SA: tel (71) 33-41-855, 33-41-856, 33-41-857, 609 67-87-36, 609 67-87-18, Fax (71) 33-41-869.

Dokumenty:

 •  

  Warunki Ubezpieczenia grupowego od utraty gotówki(.pdf)

 •  

  Wniosek o wypłatę świadczenia(.pdf)

Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z TU Europa S.A.

Ubezpieczenie dla kredytów gotówkowych zawartych do 1 listopada 2011 r. w ramach Pocztowego Ekspresu Kredytowego

Kredytobiorcy kredytów gotówkowych ubezpieczeni na życie w TU na Życie Europa SA

Zakres Ubezpieczenia na życie obejmuje zdarzenie (zgon), które wystąpiło w okresie trwania kredytu z wyłączeniem przypadków opisanych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty stałego źródła dochodu.

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do TU Europa SA. – 0 801811180 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Kredytobiorcy kredytów gotówkowych ubezpieczeni na wypadek utraty stałego źródła dochodu w TU Europa SA

Zakres Ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe (utratę stałego dochodu), które wystąpiło w okresie trwania kredytu z wyłączeniem przypadków opisanych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie i na wypadek utraty stałego źródła dochodu.

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i wraz z dokumentami prześlij zgłoszenie

 • listownie na adres: Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do TU Europa SA. – 0 801811180 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dokumenty:

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia(.pdf)

 •  

  Wniosek o wypłatę świadczenia(.pdf)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Kredytobiorców kredytu gotówkowego przygotowane we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych S.A.

 •  

  Warunki ubezpieczenia NNW obowiązujące do 01.06.2014 r.(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia NNW obowiązujące od 02.06.2014 r.(.pdf)

 •  

  Warunki ubezpieczenia NNW obowiązujące od 01.09.2014 r.(.pdf)

Ubezpieczenie kredytobiorców kredytu gotówkowego na życie przygotowane we współpracy z Sopockim TU na Życie Ergo Hestia S.A.

Jak zgłosić szkodę:
Wypełnij druk zgłoszenia roszczenia i prześlij go do Centrali Banku

 • listownie na adres Bank Pocztowy S.A. – Centrala w Bydgoszczy, Departament Administrowania i Monitorowania Kredytów, ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z Infolinią Banku: 52 3499 499
 • telefoniczny do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. – (58) 559 40 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00)

Dokumenty:

 •  

  Warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. kredytów dla pracowników zakładów o obniżonym ryzyku.(.pdf)

Materiały informacyjne zawierają informację o stosowaniu zasad określonych w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi.

Spis treści