Nowy sposób logowania do Pocztowy24

 

Teraz logując się do bankowości internetowej numerem NIK i hasłem, co 90 dni otrzymasz dodatkowy kod SMS lub zostaniesz poproszony o hasło do Certyfikatu, które posłuży do Twojej autoryzacji w bankowości.

 

W trosce o bezpieczeństwo, możesz też zostać poproszony o dodatkową autoryzację w ramach danej sesji, jeśli po zalogowaniu do bankowości będziesz korzystać np. z danych starszych niż 90 dni (z historii transakcji za 3 miesiące wstecz).

 

Zwiększenie bezpieczeństwa Klienta w bankowości internetowej przez tzw. silne uwierzytelnienie wynika z wprowadzenia w Banku Pocztowym postanowień dyrektywy PSD2 uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 25 listopada 2015 r. Dyrektywa m.in. ułatwia rozwój i dostęp do nowych technologii płatniczych internetowych i mobilnych.

 

Pamiętaj! Masz tylko 3 próby logowania do bankowości oraz 3 próby autoryzowania operacji. Po podjęciu 3 nieudanych prób, kanał zdalny zostanie zablokowany i będziesz mógł odblokować dostęp do bankowości przez infolinię lub w placówce Banku Pocztowego S.A.

Zobacz, jak wygląda logowanie z silnym uwierzytelnieniem

 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI i MIKROPRZEDSIĘBIORCY

 

Jak dotychczas logujesz się wpisując swój identyfikator NIK i hasło do Pocztowy24

 

 

Następnie pojawi się komunikat informujący, że do zalogowania się do systemu wymagana jest autoryzacja. Wciśnij przycisk „Autoryzuj”.

 

 

 

 

DODATKOWA AUTORYZACJA: HASŁEM SMS LUB CERTYFIKATEM

 

WARIANT 1: AUTORYZACJA KODEM SMS

Jeśli standardowo zatwierdzasz operacje w bankowości kodem SMS, na numer telefonu komórkowego zdefiniowany w Banku otrzymasz SMS-em hasło jednorazowe. Wpisz je w poniższe pole na ekranie logowania i wciśnij „Podpisz” by się zalogować.

 

 

WARIANT 2: AUTORYZACJA CERTYFIKATEM

Jeśli standardowo zatwierdzasz operacje w bankowości Certyfikatem, wpisz hasło do certyfikatu w poniższe pole na ekranie logowania i wciśnij „Podpisz”.

 

 

Następnie zostaniesz poproszony o podpisanie zlecenia certyfikatem. W okienku uruchomionego apletu Java należy wskazać plik z certyfikatem. Następnie wybrać przycisk „Zatwierdź”, by się zalogować.

 

Spis treści

KLIENCI INDYWIDUALNI LUB FIRMOWI MAJĄCY TEŻ KONTO KORPORACYJNE

 

Jeśli oprócz konta osobistego lub firmowego posiadasz w Banku Pocztowym S.A. konto korporacyjne, zostaniesz poproszony o wybranie, do którego konta chcesz się zalogować. Wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie kontekstu. Zaznacz, czy chcesz się zalogować jako Klient detaliczny lub firmowy, czy jako korporacyjny.

 

 

Następnie zostaniesz poproszony o dodatkową autoryzację. Wybierz przycisk „Autoryzuj”.

 

 

Jeśli standardowo zatwierdzasz operacje w bankowości kodem SMS, na numer telefonu komórkowego zdefiniowany w Banku otrzymasz SMS-em hasło jednorazowe. Wpisz je w poniższe pole na ekranie logowania i wciśnij „Podpisz” by się zalogować.

 

Jeśli standardowo zatwierdzasz operacje w bankowości Certyfikatem, wpisz hasło do certyfikatu w poniższe pole na ekranie logowania i wciśnij „Podpisz”. Następnie zostaniesz poproszony o podpisanie zlecenia certyfikatem. Wskaż plik z certyfikatem i wciśnij przycisk „Zatwierdź”, by się zalogować.

 

 

Dodatkowa autoryzacja operacji wykonywanych przez IVR (Telekonto)

 

Jeśli wykonujesz operacje za pomocą IVR (Telekonta), przy zlecaniu wybranych operacji będziesz proszony o ich autoryzację dodatkowym kodem SMS. Sam sposób logowania do Telekonta pozostaje bez zmian – zalogujesz się wpisując tonowo na klawiaturze telefonu swój NIK i dotychczasowe hasło. Dodatkowa autoryzacja wymagana będzie przy wykonywaniu następujących operacji:


•    zmiana hasła do Telekonta,
•    zmiana hasła do bankowości internetowej,
•    odblokowanie hasła do bankowości internetowej,
•    wysłanie nowego hasła do bankowości internetowej smsem,
•    dostęp do informacji (m.in. numeru rachunku bankowego, sprawdzenia salda),
•    przelew krajowy (dla kontrahentów niezaufanych),
•    zaufanie kontrahenta.