circle 1

WARUNKI PROMOCJI

condition-icon

Otwórz Konto w Porządku do 28.02.2022 r.

condition-icon

Zawnioskuj o kartę płatniczą Mastercard z logo Poczty Polskiej

condition-icon

Podczas zawierania umowy:

  • podaj nr telefonu i adres e-mail
  • zaakceptuj zgody marketingowe
condition-icon

Zaloguj się do Bankowości Internetowej i przystąp do Promocji w zakładce „Market"

ZGARNIJ NAGRODY

Po założeniu Konta w Porządku i dołączeniu do naszej Promocji,
czeka na Ciebie wiele niespodzianek!

Po wykonaniu pierwszej transakcji kartą otrzymasz voucher o wartości 50 zł z katalogu Mastercard® Bezcenne® Chwile.

prize voucher

100 osób z największą liczbą transakcji mobilnych w lutym 2022 r. otrzyma opaskę Xiaomi Mi Band 6 NFC.

prize xiaomi brand

Każdy Uczestnik Promocji otrzyma promocyjne oprocentowanie 2% na koncie oszczędnościowym.

prize savings
circle 2

PŁAĆ MOBILNIE

Zwiększaj swoją szansę na zdobycie opaski Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Płatności mobilne to:

pay 1

bezpieczeństwo

pay 1

wygoda

pay 1

oszczędność czasu

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o polskim kapitale. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Banku znajdują się w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, dostępnej w placówkach Banku i Poczty Polskiej S.A. oraz na stronie www.pocztowy.pl. Konto w Porządku to nazwa reklamowa dla rachunku płatniczego Konto w Porządku oferowanego w Banku Pocztowym S.A. Środki zgromadzone na Kontach i lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro.

Promocja „Konto w Porządku z nagrodami” („Promocja”) kierowana jest do Klientów nieposiadających Konta osobistego w Banku Pocztowym S.A. Z Promocji mogą skorzystać Klienci Banku, którzy do niej przystąpili i spełnili jej warunki określone w Regulaminie Promocji („Uczestnicy”). W ramach Promocji Uczestnik może skorzystać z: 1) promocyjnego oprocentowania 2% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym przez okres 3 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji, dla kwoty do 10 000 zł zdeponowanej na tym koncie, 2) pakietu punktów startowych ,które wymieni w Programie Mastercard® Bezcenne® Chwile na dostępne w katalogu nagrody, np. voucher o wartości 50 zł. po dokonaniu w terminie od 06.12.2021 r. do 31.01.2022 r. co najmniej 1 transakcji kartą płatniczą Mastercard® z logo Poczty Polskiej wydaną przez Bank Pocztowy („Karta”) lub transakcji mobilnej zaksięgowanej na rachunku bankowym objętym Promocją do którego została wydana Karta, 3) pakietu punktów dodatkowych dla 100 Uczestników, które będą mogli zamienić np. na opaskę Xiaomi Mi Band 6 z NFC, o ile wykonają najwięcej transakcji mobilnych w lutym 2022 r. nie mniej jednak niż piętnaście na kwotę co najmniej 5,00 zł każda, a transakcje te zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym objętym Promocją. Realizacja pakietów punktów startowych i dodatkowych możliwa po uzyskaniu od Banku Kodu Promocyjnego i użyciu go do dnia 31.03.2022 r. w sposób określony w regulaminie Promocji. Promocja trwa od 6 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie www.pocztowy.pl

Program Mastercard® Bezcenne® Chwile to Program lojalnościowy organizowany przez Mastercard Europe SA, belgijską spółkę zarejestrowaną przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii (numer w rejestrze przedsiębiorców: RPR 0448038446), z siedzibą pod adresem: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia (dalej: „Mastercard”) dla Klientów Banku Pocztowego S.A posiadających kartę Banku Pocztowego z logo Poczty Polskiej. Z Programu mogą skorzystać Klienci Banku, którzy przystąpili do Programu i spełnili jego warunki określone w Regulaminie Programu. W ramach Programu Uczestnik zbiera punkty podczas codziennych zakupów i wymienia je na nagrody. Lista Partnerów i aktualne promocje tj. Oferty Specjalne na otrzymanie dodatkowych punktów znajdują się na www.bezcennechwile.mastercard.pl/partnerzy. Mastercard ma prawo do wypowiedzenia udziału uczestnika w Programie na zasadach określonych w Regulaminie z zachowaniem okresu wypowiedzenia tj. 30 dni kalendarzowych. Po upływie tego okresu Uczestnik traci prawo do wymiany Punktów na Nagrody/realizacji Ofert Specjalnych. Regulamin Programu i pozostałe informacje na temat Programu dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie www.pocztowy.pl oraz www.bezcennechwile.pl

Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

Na stronie logowania, przed wpisanym w wyszukiwarkę adresem strony, musi być widoczna ZAMKNIĘTA KŁÓDKA

Kliknij w nią, sprawdź dostawcę certyfikatu oraz jego datę ważności. Jeżeli nie masz 100 % pewności, że znajdujesz się na właściwej stronie, nie podawaj danych do logowania. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Serwisy internetowe Banku Pocztowego S.A. wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej >> lub zamknij ten komunikat.

close icon