Bank Pocztowy

Weź Kredyt w Porządku
i wygraj nagrodę!

Pod ten numer zadzwonimy w celu przedstawienia oferty

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Dane osobowe są zbierane w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przekazania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeżeli będzie to konieczne do udzielenia niniejszej odpowiedzi. Wypełnienie i wysłanie formularza stanowi Pani/Pana przyzwolenie (zgodę) na takie przetwarzanie danych osobowych przez Bank – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

WYŚLIJ * Bez uzupełnienia tego pola / zgody, Bank nie skontaktuje się z Tobą.

Promocja zakończyła się w dniu 03.09.2021 r. Dziękujemy za udział.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualna ofertą kredytową na pocztowy.pl

 

Weź Kredyt w Porządku i wygraj!

Codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 sierpnia a 3 września br., do wygrania:

 

  • smart watch Garmin Venu Sq Music
  • zestaw słuchawek bezprzewodowych Fresh N’Rebel twins 2 true wireless
  • 10 kodów rabatowy na wybrane produkty Garmin i Fresh N’Rebel

 

Wypełnij formularz

 

Promocja trwa od 9 sierpnia do 3 września 2021 roku.

 

RRSO 13,58%
dla przykładu reprezentatywnego

Nagrody

 

W Promocji nagrodzonych zostanie łącznie nie więcej, niż 240 Uczestników (maksymalnie po 12 osób każdego dnia Promocji).

 

Każdego dnia Promocji do wygrania:

  • zegarek Garmin Venu Sq Music
    dla osoby, która danego dnia jako pierwsza złoży wniosek kredytowy w placówce Banku lub Poczty Polskiej bądź wniosek o kontakt w sprawie kredytu przez stronę pocztowy.pl/promocjagarmin, a następnie zawrze umowę kredytową w wysokości min. 50 000 zł. Pod uwagę brana jest godzina złożenia wniosku.
  • zestaw słuchawek bezprzewodowych Fresh N'Rebel TWINS 2 TRUE WIRELESS

dla osoby, która danego dnia jako pierwsza złoży wniosek kredytowy w placówce Banku lub Poczty Polskiej bądź wniosek o kontakt w sprawie kredytu przez stronę www.pocztowy.pl/promocjagarmin, a następnie zawrze umowę kredytową w wysokości min. 25 000 zł. Pod uwagę brana jest godzina złożenia wniosku.

  • 10 kodów rabatowych na wybrane produkty Garmin oraz Fresh N'Rebel

dla osób, które danego dnia jako pierwsze złożą wnioski kredytowe w placówce Banku lub Poczty Polskiej bądź wniosek o kontakt w sprawie kredytu przez stronę www.pocztowy.pl/promocjagarmin, a następnie zawrą umowę kredytową w wysokości min. 10 000 zł. Pod uwagę brana jest godzina złożenia wniosku.

 

Zakup z wykorzystaniem kodów rabatowych umożliwia wyłącznie strona internetowa http://watchbook.pl/akcja/bp/.

Kto może wziąć udział w Promocji?

 

Uczestnikiem Promocji może być każdy kto w okresie jej trwania spełni łącznie następujące warunki:

 

1. złoży wniosek o kredyt gotówkowy w placówce Banku Pocztowego/Poczty Polskiej lub złoży wniosek o kontakt w sprawie kredytu gotówkowego na stronie internetowej pocztowy.pl/promocjagarmin,

2. zawrze umowę o kredyt gotówkowy oraz nie odstąpi od umowy w okresie 2 tygodni od jej zawarcia,

3. nie wniesie sprzeciwu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu promocji „Wygraj Garmina, bądź aktywny”,

4. do czasu rozpoczęcia Promocji nie posiadał zaciągniętych kredytów gotówkowych w Banku Pocztowym,

5. wyrazi wszystkie zgody marketingowe na rzecz Banku Pocztowego S.A., zawarte we wniosku o kredyt gotówkowy, nie wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank Pocztowy oraz poda aktualny numer telefonu i adres e-mail.

 

W Promocji biorą udział kredyty gotówkowe udzielone w Banku Pocztowym w okresie Promocji, z wyłączeniem kredytów konsolidacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie, Kredytu w koncie i Kredytu online.

Laureaci

 

Laureatami Promocji zostaną osoby, które:

 

1. w danym dniu trwania Promocji najszybciej złożą wniosek o kredyt gotówkowy lub wniosek o kontakt w sprawie kredytu gotówkowego, a następnie:

2. zawrą umowę o kredyt gotówkowy oraz nie odstąpią od umowy w okresie 2 tygodni od jej zawarcia, a także spełnią pozostałe warunki związane z uczestnictwem w Promocji (wskazane powyżej).

 

O przyznaniu nagrody decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku.

Dokumenty