Rodzaje funduszy

W Banku Pocztowym możesz inwestować w fundusze inwestycyjne POCZTOWY SFIO oraz IPOPEMA SFIO. Swój koszyk inwestycyjny możesz skomponować z wielu subfunduszy o zróżnicowanej polityce i horyzoncie inwestycyjnym. Wyższy szacowany zwrot wiąże się często z większym ryzykiem inwestycyjnym. Przygodę z funduszami możesz zacząć od nabycia jednostek za 200 zł.

Nazwa funduszu Notowania Wynik za 1 rok Poziom ryzyka i zysku
POCZTOWY STABILNY
Notowania:
118,15 zł
Wynik za 1 rok:
+0,38%
Poziom ryzyka i zysku:
3/7
WIĘCEJ
POCZTOWY OBLIGACJI
Notowania:
108,28 zł
Wynik za 1 rok:
-10,53%
Poziom ryzyka i zysku:
3/7
WIĘCEJ
POCZTOWY KONSERWATYWNY
Notowania:
105,99 zł
Wynik za 1 rok:
-2,36%
Poziom ryzyka i zysku:
2/7
WIĘCEJ
IPOPEMA AKCJI
Notowania:
148,06 zł
Wynik za 1 rok:
+27,18%
Poziom ryzyka i zysku:
6/7
WIĘCEJ
IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI
Notowania:
126,64 zł
Wynik za 1 rok:
+5,52%
Poziom ryzyka i zysku:
4/7
WIĘCEJ
IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy
Notowania:
142,80 zł
Wynik za 1 rok:
+0,65%
Poziom ryzyka i zysku:
4/7
WIĘCEJ
IPOPEMA SFIO SHORT EQUITY
Notowania:
57,39 zł
Wynik za 1 rok:
-23,72%
Poziom ryzyka i zysku:
6/7
WIĘCEJ
IPOPEMA EMERYTURA PLUS
Notowania:
149,96 zł
Wynik za 1 rok:
+2,29%
Poziom ryzyka i zysku:
4/7
WIĘCEJ
IPOPEMA DŁUŻNY
Notowania:
108,74 zł
Wynik za 1 rok:
-11,83%
Poziom ryzyka i zysku:
3/7
WIĘCEJ
IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW
Notowania:
192,50 zł
Wynik za 1 rok:
+10,84%
Poziom ryzyka i zysku:
5/7
WIĘCEJ

Spis treści

Jak kupić jednostki uczestnictwa

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz nabyć w placówkach Banku Pocztowego. Odwiedź placówkę
i porozmawiaj z naszym doradcą.

Kup jednostki:

w placówce

Znajdź placówkę
Jak to działa?

Wierzytelności Klientów z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest fundusz inwestycyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Fundusz inwestycyjny - to instytucja zbiorowego inwestowania, dzięki której możesz zainwestować swoje pieniądze z innymi uczestnikami funduszu. W zależności od rodzaju funduszu pieniądze powierzone przez Ciebie zostaną ulokowane w różne klasy aktywów, poczynając od tych najbardziej bezpiecznych, czyli lokaty terminowe i bony skarbowe poprzez obligacje skarbowe i korporacyjne aż po akcje spółek. Twoje pieniądze wpłacone do funduszu przeliczone zostaną na jednostki uczestnictwa i stanowić będą tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć i zbyć w każdym dniu roboczym, kiedy odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wycena jednostek uczestnictwa dokonywana jest każdego dnia roboczego. Wycena jednostek uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej www.ipopematfi.pl

2. Jak mam wybrać odpowiedni dla siebie fundusz inwestycyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zanim dokonasz wyboru funduszu inwestycyjnego zostaniesz zakwalifikowany do odpowiedniego profilu przy pomocy ankiety MIFID.
  Ankieta zawiera pytania na takie tematy jak:

  • horyzont czasowy inwestycji, tzn. na jak długi termin jesteś w stanie powierzyć pieniądze?
  • czy powierzane pieniądze to Twoje jedyne oszczędności?
  • jaką kwotę chcesz zainwestować?
  • jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować? Czyli czy akceptujesz, że wartość Twojej inwestycji czasowo może być niższa niż dokonana wpłata.
  • ile pieniędzy chcesz na danej inwestycji zarobić? Czyli, jaki chcesz osiągnąć zysk.

  Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania określi się Twój profil, jako inwestora. Możesz być Klientem, który:

  • nie akceptuje ryzyka, chce wypracować zysk na poziomie lokaty terminowej ale ceni sobie płynność inwestycji - jest Klientem konserwatywnym, który jest zainteresowany funduszami tzw. bezpiecznymi, czyli funduszem pieniężnym lub gotówkowym,
  • akceptuje minimalne wahania jednostki uczestnictwa, ceni sobie bezpieczeństwo inwestycji i maksymalnie 2-3 letni horyzont czasowy – jest Klientem zainteresowanym funduszami dłużnymi,
  • akceptuje większe wahania jednostki uczestnictwa, ceni sobie możliwość ,,zrzucenia odpowiedzialności na barki zarządzającego’’ za wynik swojej inwestycji – jest Klientem, w którego spektrum zainteresowania są fundusze absolutnej stopy zwrotu, które bez względu na zachowanie cyklu gospodarczego mają za zadanie wypracowywać kwartalnie dodatnią stopę zwrotu,
  • akceptuje ryzyko inwestycyjne, posiada wiedzę na temat inwestycji – jest Klientem typowo akcyjnym, którego celem jest zakup jednostek w funduszach akcyjnych.
3. Dlaczego warto zainwestować w fundusze inwestycyjne?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Inwestycja zgromadzonych środków w fundusze inwestycyjne, może Ci przynieść szereg korzyści, na które składa się przede wszystkim możliwość wypracowania ponadprzeciętnego zysku – zależnie od rodzaju funduszu któremu powierzysz środki i okresu inwestycji. Ponadto zdeponowanymi przez Ciebie środkami zarządzają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestowania swoich oszczędności, kliknij TUTAJ

4. Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Rozpoczynając swoją przygodę z inwestycjami, warto poznać dwa podstawowe rodzaje funduszy: są to fundusze otwarte (FIO), w których czas inwestycji nie jest ściśle określony, oraz fundusze zamknięte (FIZ), z określonym z góry czasem inwestycji.

  Innym kryterium podziału funduszy jest podział w zależności od polityki inwestycyjnej. Mamy fundusze:

  • hedgingowe,
  • akcji,
  • mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone) ,
  • absolutnej stopy zwrotu (mają za zadanie w okresie kwartału przynosić dodatnią stopę zwrotu bez względu na moment w cyklu koniunkturalnym),
  • obligacyjne,
  • gotówkowe,
  • rynku pieniężnego.

  Ta klasyfikacja prezentuje fundusze w zależności od ryzyka jakie Klient ponosi kupując dany produkt. Należy pamiętać, że im większe ryzyko tym możliwość wyższej stopy zwrotu i dłuższy horyzont inwestycyjny inwestora.

  Szczegółowe informacje na temat rodzajów funduszy oraz typów jednostek uczestnictwa, odnajdziesz klikając TUTAJ.

5. Gdzie i w jaki sposób mogę dokonać zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeżeli chcesz wykupić jednostki uczestnictwa funduszu zapraszamy Cię do najbliższej placówki Banku Pocztowego. Rejestr w funduszu otworzysz oraz zamkniesz w każdej z placówek Banku – wystarczy Ci dowód osobisty. Bank nie przyjmuje zleceń w drodze telefonicznej.

pokaż więcej
zwiń
 

Poradniki

Tabele i dokumenty

 •  

  Ogłoszenie o zmianie Prospektu POCZTOWY SFIO_18.10.2021(.pdf)

 •  

  Prospekt POCZTOWY SFIO 18.10.2021.(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO Prospekt Informacyjny_2021.07.01(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO – ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu_2021.07.01(.pdf)

 •  

  IPOPEMA SFIO – ogłoszenie o zmianie Prospektu Funduszu_2021.07.01(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Stabilny(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Obligacji(.pdf)

 •  

  Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Konserwatywny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klienta – POCZTOWY SFIO_2021.05.31(.pdf)

 •  

  Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych(.pdf)

 •  

  Tabela Opłat Manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca od 01.03.2021 r.(.pdf)

 •  

  Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca od 4.01.2021 r. (.pdf)

 •  

  Karta Funduszu Pocztowy Stabilny (.pdf)

 •  

  Karta Funduszu Pocztowy Obligacji(.pdf)

 •  

  Karta Funduszu Pocztowy Konserwatywny(.pdf)

 •  

  Dyrektywy MiFID(.www)

 •  

  Zmiana nazwy subfunduszy od 02.09.2019r.(.pdf)

 •  

  Archiwum dokumentów(.www)