Informacje o Banku

Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej ok. 4,7 tys. placówek sieć Poczty Polskiej i Banku.
Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

 

ponad
850 tys.
Klientów

około
4,7 tys.
Placówek

Mamy największą w kraju sieć placówek!

Strategia Banku

 

W grudniu 2020 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego, na wniosek Zarządu Banku, zaakceptowała nową Strategię Banku na lata 2021-2024 – „Budujemy wartość dla Interesariuszy".

 

U podstaw nowej Strategii Banku stoi przede wszystkim zwiększenie wartości dla jego Interesariuszy, czyli Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy i szerzej Społeczeństwa. Mając na uwadze obecne wyzwania rynkowe i niepewność wywołaną pandemią, Bank dostrzega i wskazuje w nowej Strategii kierunki pozwalające na jego rozwój do 2024.

 

Wyodrębnione w Strategii kluczowe inicjatywy rozwojowe są związane w szczególności z:

 • nowym spojrzeniem i planem działań ukierunkowanym na dalsze pogłębianie synergii z Pocztą Polską (w tym: reorganizacja w ramach Grupy tradycyjnego kanału dystrybucji ukierunkowana na wzrost efektywności, rozwój powiązanej ze sobą w ramach Grupy Kapitałowej platformy internetowej i mobilnej, wspólny rozwój oferty dla klientów z segmentu e-commerce, działania ukierunkowane na zwiększenie synergii kosztowych);
 • procesem cyfryzacji i automatyzacji, z jednej strony pozwalającym na wzrost jakości obsługi klienta, a z drugiej na oszczędności kosztowe;
 • dopasowaniem oferty i lepszym wykorzystaniem potencjału Banku w obszarze Polski regionalnej;
 • uczestnictwem w programach dystrybucji krajowych i europejskich środków pomocowych, czy oczekiwanym w latach 2021-2024 ożywieniu gospodarczym.

 

Z perspektywy Banku i sektora bankowego negatywne skutki pandemii Covid-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej Banku będzie skuteczna realizacja działań ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe. Wśród wyróżnionych pięciu grup celów strategicznych wyróżniono: orientacja na potrzeby klientów, cyfryzację bez wykluczenia, efektywność finansową i operacyjną, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz dostarczanie wartości dla interesariuszy.

 

Nowa Strategia przynosi także nową misję, wizję i wartości jakimi chce się kierować Bank realizując swe cele strategiczne.  Chcemy oferować proste i bezpieczne usługi finansowe blisko naszego Klienta, w synergii z Pocztą Polską, z korzyścią dla interesariuszy.  Przez swą obecność na rynku od ponad trzydziestu lat, ufa nam ponad 800 tys. Klientów, którzy korzystają z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące to będzie szczególny czas, w którym mimo prawdopodobnego pogorszenia sytuacji finansowej części Klientów, Bank będzie starał się szukać odpowiednich rozwiązań do dalszego ich wsparcia w powrocie na ścieżkę stabilizacji, a potem rozwoju.

Co nas wyróżnia:

 •  

  sieć placówek dających możliwie najszerszy w Polsce dostęp do produktów i usług finansowych,

 •  

  prosta oferta produktowa zaspokajająca podstawowe potrzeby finansowe Klientów

 •  

  przystępne i konkurencyjne ceny oferty produktowej

 •  

  zaawansowana integracja z Pocztą Polską polegająca na wykorzystaniu potencjału Poczty oraz rozwoju oferty produktowej we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,

 •  

  proste i tanie procesy sprzedaży i obsługi Klientów funkcjonujące w sieci placówek Poczty Polskiej,

 •  

  prosta komunikacja marketingowa w miejscach sprzedaży i obsługi Klientów w placówkach Poczty Polskiej,

 •  

  kultura korporacyjna skoncentrowana na realizacji ambitnych celów.

Misja i Wizja

 

Misja Banku

 

Proste i bezpieczne usługi finansowe blisko Ciebie, w synergii z Pocztą Polską, z korzyścią dla interesariuszy.

 

Wizja Banku

 

Bank Pocztowy będzie bankiem:

 • wiodącym w zakresie obsługi Klientów detalicznych aktywnie korzystających z usług Poczty Polskiej, głownie w Polsce regionalnej,
 • łączącym dostęp cyfrowy i tradycyjny,
 •  rentownym, efektywnym sprzedażowo i sprawnym operacyjnie, dostarczającym wartość dla interesariuszy.

 

Władze Banku

Zarząd

 

Rada nadzorcza

 

Nagrody i wyróżnienia

Możemy się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami otrzymywanymi w kolejnych latach. To potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ale także dowód uznania dla odpowiedzialnego zarządzania i rozwoju Banku Pocztowego.

Odpowiedzialność społeczna

Przykładamy szczególną wagę do kwestii edukacji, uznając ją za kluczowy czynnik rozwoju we współczesnym świecie. Dlatego od lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wyrównywanie szans w dostępie Polaków do edukacji, także finansowej.

Czytaj więcejna temat: Odpowiedzialność społeczna

Spis treści

Historia Banku

Ugruntowane wieloletnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, sprawia,
że jesteśmy bezpiecznym i godnym zaufania polskim Bankiem

Czytaj więcejna temat: Historia Banku

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID - informacje ogólne(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID (.pdf)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)

 •  

  Oświadczenie CRS(.www)

 •  

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej (.pdf)

 •  

  Polityka Banku Pocztowego dotycząca poszanowania praw człowieka(.pdf)

 •  

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Bank Pocztowy S.A.(.pdf)

 •  

  Wyciąg z Polityki i Zasad dotyczących konfliktów interesów w Banku Pocztowym S.A.(.pdf)