Informacje o Banku

Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej ok. 4,7 tys. placówek sieć Poczty Polskiej i Banku.
Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

 

1,1 mln Klientów

około
4,7 tys.
Placówek

Mamy największą w kraju sieć placówek!

Strategia Banku

W czerwcu 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała Strategię rozwoju Banku na lata 2017-2021 definiującą miejsce Banku w polskim systemie finansowym. Bank Pocztowy w oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską chce dokonać transformacji, stając się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem, i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

W 2018 r. pojawiły się w otoczeniu Banku czynniki, w wyniku których podjęto decyzję o wprowadzeniu aktualizacji do Strategii i Strategicznego Planu Finansowego wydłużając horyzont strategii do 2022 r., pozostawiając jednocześnie  główne założenia strategiczne bez zmian. Jednym z czynników była zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych, obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej czy też szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących wdrożenia MSSF9. Kolejny czynnik to nowa Strategia Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022, która spowodowała konieczność wydłużenia horyzontu planistycznego do 2022 r. oraz podniosła rangę usług finansowych, które stały się elementem jednej z trzech osi wzrostu strategicznego Poczty Polskiej.

Co nas wyróżnia:

 •  

  sieć placówek dających możliwie najszerszy w Polsce dostęp do produktów i usług finansowych,

 •  

  prosta oferta produktowa zaspokajająca podstawowe potrzeby finansowe Klientów

 •  

  przystępne i konkurencyjne ceny oferty produktowej

 •  

  zaawansowana integracja z Pocztą Polską polegająca na wykorzystaniu potencjału Poczty oraz rozwoju oferty produktowej we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,

 •  

  proste i tanie procesy sprzedaży i obsługi Klientów funkcjonujące w sieci placówek Poczty Polskiej,

 •  

  prosta komunikacja marketingowa w miejscach sprzedaży i obsługi Klientów w placówkach Poczty Polskiej,

 •  

  kultura korporacyjna skoncentrowana na realizacji ambitnych celów.

Misja i wizja

 

Bank Pocztowy razem z Pocztą Polską mają wszelkie atuty, by stworzyć silną grupę kapitałową w obszarze usług finansowych w Polsce. Dzięki największej dostępności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsi, gdzie na porównywalną skalę nie docierają inne sieci usługowe, Grupa Poczty Polskiej obejmuje swym zasięgiem ponad 20 mln Klientów mieszkających poza dużymi miastami. 

Misja Banku

 

„Dbamy o finanse Klientów w bezpiecznym, pocztowym Banku, który pomaga realizować marzenia wielu pokoleń”.

ZAWSZE BLISKO, TAK JAK TEGO POTRZEBUJESZ

Tak swoją rolę postrzega Bank Pocztowy definiując swoją misję.

 

Wizja Banku

 

 

„Wzmocnimy polski system finansowy tworząc silną bankowość pocztową, opartą o największą sieć usługową w kraju, łączącą tradycyjną ofertę z nowoczesnymi usługami cyfrowymi, wykorzystującą efekt synergii Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej”.

 

BLISKA, PRZYJAZNA I BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ.

Wizja Banku podkreśla kluczowe założenia Strategii – właściwie wykorzystaną synergię Grupy Poczty Polskiej.

Zgodnie z nową strategią, w 2021 r. Bank Pocztowy będzie bardziej pocztowy, bardziej biznesowy, bardziej cyfrowy.

 

Bardziej Pocztowy

 

Strategiczne Partnerstwo z Pocztą Polską stanowi podstawę i warunek powodzenia Strategii Banku Pocztowego. Dlatego założenia strategiczne zakładają wspólne produkty i programy lojalnościowe, procesy sprzedażowe, akcje marketingowe, wykorzystanie i zarządzanie siecią, projekty e-commerce, inicjatywy społeczne oraz zaangażowanie w programy rządowe.

Bardziej Biznesowy

Jednym z założeń nowej Strategii jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł wartości dla Banku, Klienta i Właściciela. Pomimo, iż Klient masowy będzie dla Banku Pocztowego nadal głównym segmentem, Bank zakłada m.in. wzrost udziału w rynku mieszkalnictwa oraz aktywny rozwój linii mikrofirm i MSP, w szczególności tych które są naturalnymi partnerami współpracującymi od lat z Pocztą Polską.

Bardziej Cyfrowy

 

Ważnym elementem Strategii jest uzupełnienie prostej, taniej i najbliższej Klientom oferty tradycyjnej o szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank.

EnveloBank jest nową, cyfrową marką Banku Pocztowego, którą wyróżnia w 100% polski kapitał oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. 
To oferta dla oób, które cenią wygodę i szybki dostęp do bankowości przez swój smartfon, z intuicyjnym serwisem bankowości internetowej oraz aplikacją mobilną.

Bank Pocztowy chce także być aktywnym Partnerem w zakresie e-administracji, uczestniczyć w programach rządowych i społecznych na szczeblu lokalnym  i centralnym (m.in. ePUAP, Program 500+, cyfryzacja w obszarze podatków).

Władze Banku

Zarząd

 

Rada nadzorcza

 

Nagrody i wyróżnienia

Możemy się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami otrzymywanymi w kolejnych latach. To potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ale także dowód uznania dla odpowiedzialnego zarządzania i rozwoju Banku Pocztowego.

Odpowiedzialność społeczna

Przykładamy szczególną wagę do kwestii edukacji, uznając ją za kluczowy czynnik rozwoju we współczesnym świecie. Dlatego od lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wyrównywanie szans w dostępie Polaków do edukacji, także finansowej.

Czytaj więcejna temat: Odpowiedzialność społeczna

Spis treści

Historia Banku

Ugruntowane wieloletnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, sprawia,
że jesteśmy bezpiecznym i godnym zaufania polskim Bankiem

Czytaj więcejna temat: Historia Banku

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID - informacje ogólne(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID (.pdf)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)

 •  

  Oświadczenie CRS(.www)

 •  

  RODO(.pdf)

 •  

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej (.pdf)

 •  

  Polityka Banku Pocztowego dot. poszanowania praw człowieka(.pdf)