Informacje o Banku

Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, Mikrooddziałów oraz Pocztowych Stref Finansowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

 

1,5 mln Klientów

4,6 tys. placówek

5 000 bankomatów

Mamy największą w kraju sieć placówek!

Strategia Banku

Nasza zaktualizowana w 2015 r. wizja rozwoju, czyli Strategia Banku Pocztowego S.A. na lata 2015-2018, wyznacza kierunki, które pozwolą nam osiągnąć pozycję wiodącego banku detalicznego dla klientów z Polski regionalnej.

Co nas wyróżnia:

 •  

  sieć placówek dających możliwie najszerszy w Polsce dostęp do produktów i usług finansowych,

 •  

  prosta oferta produktowa zaspokajająca podstawowe potrzeby finansowe Klientów (jedno konto osobiste, trzy rodzaje lokat: mini, midi, maxi i prosty kredyt gotówkowy),

 •  

  przystępne i konkurencyjne ceny oferty produktowej

 •  

  zaawansowana integracja z Pocztą Polską polegająca na wykorzystaniu potencjału Poczty oraz rozwoju oferty produktowej we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,

 •  

  proste i tanie procesy sprzedaży i obsługi Klientów funkcjonujące w sieci placówek Poczty Polskiej,

 •  

  prosta komunikacja marketingowa w miejscach sprzedaży i obsługi Klientów w placówkach Poczty Polskiej,

 •  

  kultura korporacyjna skoncentrowana na realizacji ambitnych celów.

Naszymi najważniejszymi celami strategicznymi, które chcemy zrealizować do końca 2018 roku, są:


Obsługa 2,4 mln Klientów detalicznych
Zamierzamy utrzymać wysoką dynamikę pozyskiwania Klientów i pozyskać dodatkowo 1 milion Klientów do końca 2018 roku. Planujemy utrzymać wysoki udział rynkowy w akwizycji nowych Klientów, w szczególności w Polsce regionalnej.
 
Przekroczenie 4 miliardów PLN salda kredytów konsumpcyjnych
Do 2018 roku zamierzamy 2,5 krotnie zwiększyć portfel kredytów konsumpcyjnych (do poziomu ponad 4 miliardów zł).
 
Dywersyfikacja portfela kredytowego
Zamierzamy prowadzić dywersyfikację portfela kredytowego poprzez powrót do sprzedaży kredytów hipotecznych oraz rozszerzenie sprzedaży kredytów dla wybranych segmentów obszaru instytucjonalnego (w tym głównie segmentu mieszkalnictwa). Jednocześnie, w segmencie instytucjonalnym, planujemy intensyfikację działań sprzedażowych w obszarze MŚP.
 
Obniżenie wskaźnika łącznych kosztów do dochodów poniżej 60%
Planujemy poprawić efektywność działania obniżając do końca 2018 roku wskaźnik łącznych kosztów do dochodów poniżej 60%.

Spis treści

Władze Banku

Zarząd

 

Rada nadzorcza

 

Historia Banku

Ugruntowane 25-letnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, sprawia,
że jesteśmy bezpiecznym i godnym zaufania polskim Bankiem

Czytaj więcejna temat: Historia Banku

Odpowiedzialność społeczna

Przykładamy szczególną wagę do kwestii edukacji, uznając ją za kluczowy czynnik rozwoju we współczesnym świecie. Dlatego od lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wyrównywanie szans w dostępie Polaków do edukacji, także finansowej.

Czytaj więcejna temat: Odpowiedzialność społeczna

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID(.www)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)

 •  

  Oświadczenie CRS(.www)